Klik hier om verder te gaan.
Volg auto's

Ook is het mogelijk om volg auto's te nemen chauffeur. Zo word er dus ook voor het vervoer van de ouders van de bruid en bruidegom gezorgd.